August 15, 2022

ในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีต่าง ๆ มาเป็นสารตั้งต้นมาใช้ในกระบวนการผลิตหรือเป็นสารเคมีสำคัญที่ช่วยเร่งกรรมวิธีการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย จึงต้องมีการนำเข้าสารเคมีต่าง ๆ มาสู่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสารเคมีแต่ละชนิดจะมีการดูแลและควบคุมในการขนส่งที่แตกต่างกัน 

ข้อควรระวังในการขนส่งสารเคมี 

บางตัวมีความเป็นกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง จัดเป็นชนิดที่รุนแรง จะต้องมีการนำเข้าด้วยอย่างถูกต้อง วัสดุที่บรรจุสารเคมีเหล่านี้ต้องสามารถทนความเป็นกรดได้ อีกทั้งการป้องกันการกระแทกก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสามารถทำให้สารเคมีนั้นรั่วทะลุผ่านเข้ามาสัมผัสกับสารเคมีภายในถังหรือบริเวณอื่น ๆ ได้ง่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดประกายไฟหรืออันตรายต่อผู้คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง สารที่มีความเป็นเบสสูงจะต้องมีการดูแลที่แตกต่างจากสารเคมีประเภทกรด สามารถลุกติดไฟได้ง่ายไม่ว่าสารเคมีจะอยู่ในสถานะแก๊สของเหลวหรือของแข็งก็ตาม ผู้ที่มีหน้าที่ในการขนส่งเพื่อการนำเข้าสารเคมีจะต้องมีความระมัดระวังในการเดินทางและต้องมีความคุ้นชินกับเส้นทางในการขนส่งตลอดการขับขี่ 

การนำเข้าสารเคมีสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ามาทางรถบรรทุกขนส่งสารเคมี การนำเข้าผ่านทางเรือ ซึ่งนิยมใช้กับการขนส่งสารเคมีที่อาจในรูปของแข็ง ของเหลวและแก๊สที่มีน้ำหนักมาก โดยเป็นการกระจายน้ำหนักในการช่วยพยุงและทุ่นแรงในการรับน้ำหนักให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกและช่วยลดความเสี่ยงในการขนส่งที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การสั่นสะเทือนจากการเคลื่อน การรั่วไหลของถังที่อาจมีการขยายตัวหรือหดตัวเมื่อเจออุณหภูมิที่ไม่คงที่ขณะเคลื่อนที่อยู่บนท้องถนน รวมทั้งยังช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดได้ ซึ่งอาจทำให้การขนส่งในการนำเข้าสารเคมีเกิดความล่าช้า ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่นัดหมายหากเมื่อสามารถมีวิธีการที่ช่วยลดเวลาการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับปัจจัยในการขนส่งได้มากที่สุด ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดมากเลยทีเดียว  

นอกจากนี้เรายังควรคำนึงถึงความปลอดภัยของแหล่งน้ำควบคู่กันด้วย ซึ่งสารเคมีดังกล่าวที่มีการขนส่งจะต้องไม่มีการรั่วไหล จะต้องมีการตรวจสอบสภาพถังที่ใช้บรรจุสารเคมีอย่างดีที่สุด ด้วยความรอบคอบและรัดกุมเพื่อไม่ให้สารเคมีลงมาปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นการทำลายระบบนิเวศของสัตว์น้ำ ออกซิเจนในน้ำ รวมทั้งพืชน้ำที่มีประโยชน์ นอกจากนี้มันยังเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ำอีกด้วย จึงเป็นเรื่องที่เหล่าผู้นำเข้าและผู้รับผิดชอบส่งมอบสินค้าจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ เนื่องจากอาจมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายทางทะเลหรือกฎหมายในส่วนของการอนุรักษ์แหล่งน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแก่ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้