August 15, 2022
เครื่องวัดคุณภาพอากาศ จาก Pico

 หลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่า เครื่องวัดคุณภาพอากาศ สำคัญฉไน ทำไมจะต้องมี เครื่องวัดคุณภาพอากาศ จาก Pico ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย เอาเป็นว่า ไม่ต้องนั่งสงสัยกันอีกต่อไป เพราะบทความนี้ เรามีคำตอบมาให้แล้วล่ะ 

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ สำคัญฉไน ทำไมจะต้องมีเครื่องวัดคุณภาพอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม ? 

  • เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยตนเองของคนในโรงงาน เพราะฝุ่น PM 2.5 หรือ PM10 เป็นภัยต่อสุขภาพพนักงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้น ดังนั้นหากคุณมีเครื่องวัดฝุ่นภายในโรงงาน คุณก็สามารถควบคุมปริมาณฝุ่นภายในโรงงานของคุณได้  
  • เพื่อใช้ในการทำงานที่ต้องอาศัยสภาพอากาศ หากโรงงานของคุณต้องทำงานพร้อมกับสภาพอากาศเป็นหลัก คุณจำเป็นต้องดูค่าสภาพอากาศต่างๆ ดังนั้นการมีเครื่องวัดไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ หรือเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ ที่เป็นผู้ช่วยวัดสภาพอากาศเพื่อให้การทำงานของโรงงานคุณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  • เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในวันนั้นๆ อย่างที่กล่าวไปว่าโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดมลพิษทางสภาพอากาศ ดังนั้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศให้อยู่กับเราไปได้อีกนาน การมีเครื่องวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดฝุ่นเพื่อเช็กมลพิษที่ปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเรา จึงเป็นหน้าที่ที่ทางโรงงานทุกแห่งควรทำ  

วิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ 

วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประกอบด้วยวิธีการตรวจวัดที่เป็นวิธีมาตรฐาน (Reference Method) และวิธีเทียบเท่า (Equivalent Method) โดยการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ มีวิธีการดังนี้ 

  • เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับการรับรองให้ใช้เป็นเครื่องอ้างอิงได้ โดยเก็บตัวอย่างอากาศไปตรวจหาระดับมลพิษโดยตรง เป็นเครื่องที่ให้ค่าการตรวจวัดที่ได้มาตรฐานที่สุด ซึ่งหน่วยงานของรัฐมักจะใช้ในสถานีตรวจวัดต่างๆ  
  • เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับการรับรองเทียบเท่ากับเครื่องอ้างอิง เช่น TEOM, BAM และ EDM 180 เป็นต้น ข้อดีกว่าแบบแรกคือสามารถได้ค่าตรวจวัดเร็วกว่า เช่น เป็นรายชั่วโมงหรือเร็วกว่านั้น แต่ก็ยังมีราคาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี เนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศมีราคาแพง และมีการติดตั้งในบางพื้นที่ เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในอาคารและเฝ้าระวังด้วยตนเอง 

ทั้งนี้หากเพื่อนๆ สนใจเครื่องวัดคุณภาพอากาศ หรือเครื่องมือในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เพื่อนๆ สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดคุณภาพอากาศเลย