September 25, 2022

ชุดเกียร์ทดรอบ

การเลือกซื้อ ชุดเกียร์ทดรอบ จะต้องเลือกซื้อให้เหมาะกับงานที่จะนำไปใช้ เพราะว่าเกียร์ทดรอบแม้จะมีคุณสมบัติหลักการทำงานที่เหมือนกัน แต่ความแตกต่างของเกียร์ ก็จะส่งผลทำให้การทำงานแตกต่างกันออกไปได้ ดังนั้นก่อนที่จะซื้อ เราควรทำความรู้จักเกี่ยวกับชนิดของเกียร์ทดรอบก่อนว่ามีกี่แบบ เพื่อที่จะได้เลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น  ชนิดของเกียร์ทดรอบ  เกียร์แบบทรงตั้ง คือเกียร์ที่มีเพลาอยู่ด้านข้าง เป็นเกียร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโรงงานอุตสาหกรรม เหมาะกับงานประเภทที่ต้องยกที่มีน้ำหนักมา เพราะเกียร์ชนิดนี้มีแรงบิดสูง ความเร็วรอบต่ำ...