August 15, 2022

ประกาศรับสมัครงาน

หนึ่งในวิธีการประกาศรับสมัครงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงสถานการณ์ COVID-19 คือการ ประกาศรับสมัครงาน และคัดกรองผู้สมัครงานผ่านการสัมภาษณ์งานออนไลน์นั่นเอง แต่วิธีการนี้ได้รับผลตอบรับดีและมีประสิทธิภาพจริง ๆ หรือ บริษัทไหนที่กำลังพิจารณาเลือกใช้ระบบการประกาศรับสมัครงานนี้ มาทำความเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียของระบบนี้กันเลย ข้อดีของการสัมภาษณ์งานออนไลน์ ค่าใช้จ่ายต่ำและประหยัดเวลา การประกาศรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานออนไลน์มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก เพราะทุกขั้นตอนสามารถทำได้โดยใช้ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด...