August 15, 2022

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ จาก Pico

 หลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่า เครื่องวัดคุณภาพอากาศ สำคัญฉไน ทำไมจะต้องมี เครื่องวัดคุณภาพอากาศ จาก Pico ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย เอาเป็นว่า ไม่ต้องนั่งสงสัยกันอีกต่อไป เพราะบทความนี้ เรามีคำตอบมาให้แล้วล่ะ  เครื่องวัดคุณภาพอากาศ สำคัญฉไน ทำไมจะต้องมีเครื่องวัดคุณภาพอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม ?  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยตนเองของคนในโรงงาน เพราะฝุ่น PM 2.5 หรือ PM10 เป็นภัยต่อสุขภาพพนักงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้น ดังนั้นหากคุณมีเครื่องวัดฝุ่นภายในโรงงาน คุณก็สามารถควบคุมปริมาณฝุ่นภายในโรงงานของคุณได้   เพื่อใช้ในการทำงานที่ต้องอาศัยสภาพอากาศ หากโรงงานของคุณต้องทำงานพร้อมกับสภาพอากาศเป็นหลัก...